Privacybeleid

Bescherming persoonsgegevens

FERM Coaching & Training neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). FERM Coaching & Training, gevestigd aan de Herenweg 115, te Heemstede , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

FERM Coaching & Training wordt beheerd door Judith Krom. Zij is te bereiken via judith@fermcoaching.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

FERM Coaching & Training verwerkt je persoonsgegevens uitsluitend nadat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt, bijvoorbeeld bij het inschrijven voor de wekelijkse mail, het downloaden van een e-book of andere gratis downloads en/of trainingen, omdat je het contactformulier hebt ingevuld, omdat je informatie hebt aangevraagd over een van onze producten/diensten en als je – door het afnemen van een product of dienst – klant bent geworden van FERM Coaching & Training.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (let op: niet alle gegevens worden in alle gevallen verwerkt, bij het aanvragen van een e-book worden bijvoorbeeld uitsluitend de naam en het e-mailadres verwerkt, bij een gratis sessie ook nog een eventuele Skypenaam):

 • Voor- en achternaam
 • Straat en huisnummer
 • (eventueel) Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Skypenaam
 • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fermcoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

FERM Coaching & Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Geïnteresseerden: Wanneer je een gratis sessie aanvraagt (voor- en achternaam, emailadres en Skype-adres)
 • Geïnteresseerden: Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om een aangevraagde offerte uit te kunnen brengen (voor- en achternaam, eventueel bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Klanten en geïnteresseerden: Verzenden van onze wekelijkse mail en/of E-book (voornaam en e- mailadres), uitsluitend na actieve aanmelding voor de wekelijkse mail.
 • Klanten: Om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e- mailadres, telefoonnummer)
 • Klanten: Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Klanten: FERM Coaching & Training verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Klanten: Het afhandelen van jouw betaling na aanschaf product in webshop van FERM Coaching & Training (voor- en achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer, straat, huisnummer, postcode, land, IP-adres).

In alle gevallen geldt dat wij deze gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. En dat e- mailadressen die van mailinglijsten worden uitgeschreven, maandelijks definitief uit de mailinglijst worden verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming

FERM Coaching & Training neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FERM Coaching & Training) tussen zit.

Computerprogramma’s of -systemen FERM Coaching & Training gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Moneybird (verwerking facturering/boekhouding en CRM-systeem)
 • Google Analytics (registreren bezoekersgedrag’ om website(bezoek) te kunnen optimaliseren, er worden geen gegevens geregistreerd die persoonlijk te herleiden zijn)
 • Facebook Messenger (communicatie met klant, uitsluitend op initiatief van klant)
 • Schedule Once (voor het eigenhandig inplannen van afspraken, door klanten, in de agenda van FERM Coaching & Training)

Andere ‘derden’ die inzicht hebben in gegevens van FERM Coaching & Training zijn:

 • Jan Speelziek (boekhouder, voor verwerking administratie en belastingaangifte)

Delen van persoonsgegevens met derden

FERM Coaching & Training verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FERM Coaching & Training blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

FERM Coaching & Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Dat betekent dat geïnteresseerden (niet klanten) te allen tijde hun gegevens kunnen laten wijzigen of verwijderen. Zo kun je jezelf bijvoorbeeld altijd actief uitschrijven voor de nieuwsbrief van FERM Coaching & Training.

Voor de gegevens die wij bewaren van (oud-)klanten (Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens) geldt een bewaartermijn van 7 jaar (wettelijke bewaartermijn Belastingdienst) na beëindiging van de samenwerking, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan die ons verplichten de gegevens langer te bewaren. Binnen een jaar na het verstrijken van die termijn worden je gegevens uit onze bestanden verwijderd.

Wil je – tijdens onze samenwerking – jouw gegevens laten aanpassen, dan kan dit te allen tijde. Wil je – nadat onze samenwerking is afgerond – jouw gegevens direct uit het CRM-systeem laten verwijderen, dan wordt dit – op verzoek – direct gedaan. Let op: voor de Belastingdienst geldt een bewaartermijn van administratie van 7 jaar, dus je gegevens kunnen pas na verlopen van die termijn uit het boekhoudsysteem worden verwijderd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

FERM Coaching & Training gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FERM Coaching & Training en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@fermcoaching.nl

FERM Coaching & Training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FERM Coaching & Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk aan versleuteling middels een SSL-certificaat op de website. En versleuteling van 
computer en harde schijf zodat ook na ontvreemding/verlies van de computergegevens niet zijn uit te lezen. Back-ups worden gemaakt op een externe harde schijf die achter slot en grendel wordt bewaard. Mocht er sprake zijn van een datalek met mogelijk nadelige gevolgen voor mijn klanten, dan maken wij melding bij zowel de betreffende klant als bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zoals de wet vereist. Leveranciers stellen alles in het werk datalekken te voorkomen, met hen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten, waarin is vastgelegd wanneer en op welke wijze wordt omgegaan met en gecommuniceerd over een mogelijke datalek. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fermcoaching.nl.

Webinar

Meld je nu aan voor de masterclass
“Van overleven naar leven”

T: 06-81481137
E: info@fermcoaching.nl


Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief